Zonneweide Schietecoven

Over het project

EMEC is in 2022 benaderd door Solar Energy Works om gezamenlijk een zonneweide te realiseren in Schietecoven. Familie Petit heeft een fruit- en akkerbouwbedrijf. Zij wil het bedrijf behouden, maar omvormen van landbouw naar groene-stroomproductie. De familie Petit en SEW hebben de samenwerking gezocht. SEW heeft van de gemeente de opdracht gekregen, burgerparticipatie in dit project (50%) mee te nemen en ‘dus’ energiecoöperatie EMEC te benaderen voor deelname.

Waar EMEC normaal een groot voorstander is voor zon-op-dak, hebben gesprekken met de familie Petit en SEW ons overtuigd dat in dit geval zon-op-land een goed idee is. Waarom:

 • fruitteelt in Nederland is niet meer lonend
 • de grond is er droogtegevoelig, stenig en daarmee amper geschikt voor akkerbouw
 • het perceel ligt direct onder de landingsbaan van MAA en grenst aan het Kalverbos
 • een deel van het Kalverbos is al in bezit van de familie Petit
 • zo ontstaat er een aaneengesloten stuk natuur

Met de aanleg van deze zonneweide wordt ook de biodiversiteit aanzienlijk verhoogd:

 • de bodem wordt niet meer verstoord
 • er wordt geen (kunst)mest meer opgebracht, noch gewasbeschermers toegepast
 • tussen de panelenrijen komt er een bloemenweide (insecten!)
 • er wordt extra groen aangeplant in de vorm van verbindende hagen (vogels!)

Kortom, een situatie waarin het milieu enkel voordeel heeft, de biodiversiteit omhooggaat en waarin ook nog eens groene stroom wordt opgewekt. Belangrijk punt is dat de panelen worden weggewerkt in het landschap waardoor de zonneweide geen storende factor in het landschap is.

EMEC kan – afhankelijk van het aantal deelnemende leden – maximaal 50% van het park in bezit krijgen. Daarvoor moeten we 400 leden zien te vinden in het postcodegebied in en rondom Meerssen. Om nog grotere kans op deelname te krijgen heeft het bestuur aangrenzende energiecoöperaties (Beek, Beekdaelen en Valkenburg) gevraagd om na te denken, ook te participeren. Dat maakt het project meer regionaal en heeft het een grotere kans van slagen.

EMEC heeft, ter begeleiding van dit project, drie werkgroepen in het leven geroepen.

 • Werkgroep Financiën: zij onderzoekt de verschillende vormen van deelname
 • Werkgroep PR en marketing: zij zorgt voor de publiciteit en haalt deelnemers binnen
 • Werkgroep Biodiversiteit: zij kijkt en denkt mee over aanleg en inrichting van het park, lokale kennis geeft biodiversiteit een extra dimensie

Kerncijfers

Afhankelijk van de vergunning zijn er twee varianten uitgewerkt.

plan

A

B

bruto oppervlak (ha.)

8,9

8,9

netto oppervlak (ha.)

7,4

5,5

oriëntatie panelen

zuid

zuid

DC-capaciteit (MWp)

8,8

6,9

deelnemers SCE

400

400

totaal modules van 590 W

15.046

11.648

tussenruimte tafels (meter)

2,5

2,5

hellingshoek (graden)

10

10

bespaarde ton CO2 uitstoot per jaar

3.440

2.690

(per KWh = 0,46 kg CO2)

aantal huishoudens voorzien van duurzame stroom

2.130

1.670

(bij 3.500 kWh per huishouden)

Deelname minimum:  € 250

Deelname maximum  € 5.000

Rendement :               4-4,5%.

Looptijd:                     15 jaar

Highlights

 • De locatie ligt pal naast infrastructuur als de A2 en Maastricht Aachen Airport.
 • Er is in het ontwerp veel aandacht voor versterking van biodiversiteit, onze invulling van de ‘koppelkans’.
 • We verzorgen professionele inpassing in het landschap, met aandacht voor de vormen van landschap en cultuurhistorie. Omwonenden krijgen een stem in het ontwerp.
 • De eigenaar stelt zijn land ter beschikking, omdat hij de productie van duurzame energie belangrijk vindt, maar wel met de randvoorwaarde dat de biodiversiteit versterkt wordt.
 • EMEC en SEW werken verder aan een vruchtbare samenwerking en zoeken daarbij gezamenlijk naar draagvlak in de omgeving.
 • Lokaal profijt is eenvoudig te organiseren via aandelen in het project of obligatielening. Maar wat ons betreft moet er meer aandacht komen voor energiearmoede.
 • Aansluiting op het elektriciteitsnet is mogelijk, redelijk uniek tegenwoordig. Wij willen graag snel zekerheid van de overheden om een reservering aan te kunnen vragen.
 • Er zijn nauwelijks direct-omwonenden die zich kunnen storen aan het zonnepark.
 • Het zonnepark heeft een capaciteit van 100% van de RES-ambitie, bij te dragen door de gemeente Meerssen. Hoe mooi is dat!

Planning

 • Het project zit op dit moment in de vergunningsaanvraagfase. Het principeverzoek ligt bij de gemeente Meerssen en zal – na haar goedkeuring – aan de Provincie worden voorgelegd.
 • De meeste vereiste onderzoeken (archeologisch, bodemkundig, ecologisch, reflectie voor vliegtuigen) zijn uitgevoerd en toegevoegd aan die vergunningsaanvraag. Het project is ook aangemeld bij de provinciale RES-commissie. Deze kijkt mee waar energie het best duurzaam kan worden opgewekt zonder geweld te doen aan de omgeving.
 • Op 23 augustus 2023 is er een informatieavond georganiseerd voor de direct omwonenden en mensen in de postcodegebieden Meerssen. Afhankelijk van de snelheid van gemeente en Provincie mikken we voor realisatie op 3e kwartaal 2024.

Alvast lid worden?

Natuurlijk kunt u altijd lid worden van EMEC en/of kosteloos inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarmee ondersteunt u ons om nog meer daken te vullen met gemeenschappelijk gefinancierde energiedaken. Ons motto is niet voor niks: met en voor elkaar . . .

Maastricht/Meerssen, juni 2023