Zonnecentrale Veilingweg


Over het project

EMEC heeft net voor de jaarwisseling een intentieverklaring getekend met de eigenaar van een groot pand in de gemeente Gronsveld. Net op de grens van Gronsveld en Maastricht ligt er op het industrieterrein het pand van de Gadea BV. Het bedrijf wil graag meewerken aan een maatschappelijk duurzaam project en stelt daarvoor het dak beschikbaar. Gezien de ligging is het verstandig de locatie van de zonnecentrale op papier één postcode naar ‘boven’ te verschuiven zodat meer inwoners van Maastricht binnen de postcoderoos vallen en we eindelijk een eerste centrale voor haar inwoners kunnen realiseren.

We gaan zo snel mogelijk de brochure samenstellen en opzoek naar deelnemers. Het wordt weer een centrale die aangesloten wordt op een kleinverbruik aansluiting omdat dit de enige kans is om een aansluiting van ENEXIS te krijgen. Dat betekent dat we ongeveer 186 panelen (425 Wp) met een jaarproductie van 71.100 kWh zullen blijven en daarmee vergelijkbaar in capaciteit zijn met de centrales in Meerssen en Bunde. We hebben minimaal 16 deelnemers nodig, maar meer kan ook. 

Vanaf binnenkort kunt u zich al als belangstellende melden via onze site. Lukt dat deze dagen nog niet, meldt u zich dan voorlopig met een mail aan info@emec.nu.


Kerncijfers voor deelnemers

Aantal panelen: 186
Inleggeld per Tegelke: €50,-
Minimum inleg: €250 (5 Tegelkes)
Maximum inleg: €3500 (70 Tegelkes).
Verwacht rendement: 4 – 4,5%.

Download de brochure van deze centrale hier.


Hoe werkt het financieel?

EMEC gaat zodra de SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking) weer opengaat deze aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Als EMEC de subsidie toegezegd krijgt, gaat het project officieel van start. Voor die tijd gaan we echter al leden zoeken omdat we ervan uitgaan dat de subsidie toegezegd wordt. We hebben minimaal 16 leden binnen de postcoderoos (zie figuur postcodes) nodig om te voldoen aan de SCE-regeling. Elke deelnemer kan zelf bepalen met hoeveel Tegelkes van € 50 deelgenomen wordt, maar er is een minimum van €250,- en een maximum van € 3500. Pas als we voldoende deelnemers hebben en zeker weten dat de financiering daarmee rond is, geven we opdracht aan een installateur om de installatie te bouwen. De leden/deelnemers zorgen dus met hun deelname/inleg voor de financiering van de installatie. EMEC is als coöperatie eigenaar van de installatie.

EMEC betaalt elk jaar, uit de verkregen subsidie en de verkoop van de stroom, aan de deelnemers van de zonnecentrale naar rato van de investering een bedrag uit. We kunnen daarmee voor de leden een rendement, over 15 jaar, van minimaal 4 – 4,5% bereiken. Dat is overigens geen garantie maar een redelijke aanname gezien de ervaringen met onze eerdere projecten én de ervaring van andere coöperaties in Nederland met vergelijkbare projecten.


Planning

Zodra de SCE-regeling bij RVO geopend wordt (1-2-2024), zullen we de aanvraag indienen. Daarna duurt het maximaal 13 weken, begin mei, voordat er een antwoord verwacht mag worden. In tussentijd wordt er een tender uitgeschreven waarop installateurs kunnen inschrijven. ENEXIS wordt pas ingeschakeld als definitief de SCE is toegezegd. Dat geldt voor alle acties die geld