Zonnecentrale Meerssen

 

Over het project

Sinds het voorjaar van 2019 liggen op het dak van het gemeentehuis van Meerssen 250 zonnepanelen. De zonnepanelen blijven hier tenminste 15 jaar liggen en produceren tijdens deze periode duurzame energie. Het project bespaart CO2 en bovendien levert het een aantrekkelijk financieel rendement op voor de leden.
Wie doen er mee?

Het zijn 32 Meersenaren, leden van de energiecoöperatie, die groene energie belangrijk vinden en liefst lokaal wil opwekken, die geïnvesteerd hebben in deze energiecentrale. Deelname is ook vaak gekoppeld aan het feit dat de deelnemers geen panelen op het eigen dak kunnen of willen leggen vanwege: te veel schaduw, dak op het noorden, geen dak, een monumentaal pand en ook “ik vind het niet mooi op mijn huis”. Om die redenen hebben ze gekozen voor de Postcoderoos om toch (extra) duurzame stroom te produceren.

 

Kerncijfers voor deelnemers

Aantal panelen: 250
Inleggeld per paneel: € 315.-
Verwachte opbrengst 1e jaar: € 35,94
Verwachte opbrengst 15 jaar: € 496,65
Verwacht rendement: ≥4,5% 

 

Wat heeft het tot nog toe opgeleverd!

Sinds de start van de energiecentrale is er per jaar meer opgewekt dan voor af was geprognosticeerd. Dat is deels te danken aan de mooie zonnige zomers maar ook aan het feit dat we de opbrengst reëel hebben ingeschat. Voor het eerste volle productie jaar (2020) hebben we 9% meer geproduceerd dan we als prognose hebben afgegeven. Goed voor het milieu en de leden! In 2022 is de geprognosticeerde jaarproductie al in september bereikt. Goed voor de productie en het rendement maar de reden geeft ook te denken omdat er ook een schaduw van de klimaatverandering over hangt.

De installatie heeft sinds de start >285MW opgeleverd en een besparing van 102 ton COgerealiseerd, wat gelijkstaat aan de CO2-opname van 5100 bomen per jaar. 

Informatie over de prestaties van zonnecentrale Meerssen