Zonnecentrale ’t Uulke Ulestraten


Over het project

EMEC heeft op het dak van de Gymzaal ’t Uulke in Ulestraten 2023 aangelegd. Dat is de vijfde zonnecentrale van EMEC binnen 4 jaar. Vanaf 23 juli wordt er groene stroom geproduceerd en terug geleverd aan het net.

Het dak van de Gymzaal is wederom een dak dat door de gemeente Meerssen beschikbaar is gesteld. Daarmee toont de gemeente Meerssen haar coöperatieve houding ten opzichte van EMEC.

We hebben weer relatief snel voldoende deelnemers kunnen vinden die door hun inleg het project mogelijk gemaakt hebben. De aanleg heeft veel langer geduurd dan aanvankelijk was voorzien door met name leveringsproblemen van essentiële onderdelen, zeer slechte weersomstandigheden en een installateur die overvraagd werd. Door de energiecrisis en het besef dat we meer moeten doen aan het opwekken van groene stroom doen deelnemers niet alleen meer mee vanwege het feit dat ze zelf geen dak hebben of een dak waar weinig of geen zon op komt, maar puur om groen te investeren. Zelfs mensen die al zelf panelen op hun dak hebben doen mee. Het rendement 4-4,5% is ook niet ongunstig in vergelijking met andere investeringen.

Bij de opening is er op de EMEC-meterkast, waar ook de omvormer in zit,  een tekstbord geplaatst zodat de gebruikers van de Gymzaal kunnen zien dat er op het dak coöperatief zonne-energie wordt opgewekt.


Kerncijfers voor deelnemers

Aantal panelen: 88
Aantal Tegelkes: 710
Inleggeld per tegel: €50,-
Minimum inleg: €250,- (5 tegelkes)
Maximum: €3500,- (70 tegelkes).
Verwacht rendement: 4 – 4,5%.

Deze zonnecentrale is gerealiseerd, daardoor kunt u zich niet meer inschrijven. Echter is EMEC druk bezig om nieuwe projecten te realiseren, u kunt uw belangstelling kenbaar maken door u aan te melden als geïnteresseerde.

Download de brochure van deze centrale hier.


Hoe werkt het financieel?

EMEC heeft per 1 maart de noodzakelijke SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking) aangevraagd bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Als EMEC de subsidie toegezegd krijgt (eind mei), gaat het project officieel van start. Voor die tijd gaan we echter al leden zoeken omdat we ervan uit gaan dat de subsidie toegezegd wordt. We hebben minimaal 9 leden binnen Groot Meerssen (zie postcodes in de flyer) nodig om te voldoen aan de SCE regeling. Elke deelnemer kan zelf bepalen met hoeveel “tegelkes”/euro’s deelgenomen wordt, maar er is een minimum van €250,- en een maximum van €3500,-. Pas als we voldoende deelnemers hebben en zeker weten dat de financiering daarmee rond is, geven we opdracht aan een installateur om de installatie te bouwen. De leden/deelnemers zorgen dus met hun deelname/inleg voor de financiering van de installatie. EMEC, de coöperatie, is eigenaar van de installatie.

EMEC betaalt elk jaar, uit de verkregen subsidie en de verkoop van de stroom, aan de deelnemers van de zonnecentrale naar rato van de investering een bedrag uit. We kunnen daarmee voor de leden een rendement, over 15 jaar, van 4 – 4,5% bereiken. Dat is overigens geen garantie maar een redelijke aanname gezien de ervaringen met onze eerdere projecten én de ervaring van andere coöperaties in Nederland met vergelijkbare projecten.


Meedoen zonder eigen geld

In dit project laten we ook mensen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelf te investeren, tóch meedoen aan de zonnecentrale om zodoende de energietransitie iets van ons allemáál te maken en niet alleen van mensen die zelf kunnen investeren. Hierover wordt in de brochure uitleg gegeven.

Informatie over de prestaties van de zonnecentrale ’t Uulke Ulestraten