Zonnecentrale Geulle


Over het project

Het bestuur van EMEC heeft in 2021 het postcoderoosproject Geulle gerealiseerd. Op 26 maart 2021 is de eerste stroom geleverd aan het net.

Het aantal panelen bedraagt iets minder dan de helft van de centrale in Meerssen. Hoewel dus bescheiden in omvang is een mooi project. We hebben de direct omwonenden (Oostbroek) de kans gegeven zich met voorrang in te schrijven waarna andere inwoners van Meerssen de gelegenheid kregen zich in te schrijven. Naast de 5 bewoners uit Geulle hebben er 14 andere bewoners van Meerssen zich aangemeld als lid en daarmee de centrale mogelijk gemaakt.

De zonnecentrale Geulle is nog gerealiseerd met de oude postcoderoosregeling of te wel het verlaagd energie belasting tarief. Een vrij ingewikkelde belasting regeling die het mogelijk maakte om te investeren, via een energiecoöperatie, in zonnepanelen op andermans dak. De regeling gold tot 1 april 2021 en is overgegaan naar een subsidieregeling Subsidie Coöperatieve Energieopwekking.


Kerncijfers voor deelnemers

Aantal panelen: 114
Inleggeld per paneel: € 286,-
Verwachte opbrengst 1e jaar: € 31,22
Verwachte opbrengst 15 jaar: € 379,-
Verwacht rendement: 4 % 

Meer informatie over dit project is weergegeven in de brochure: download de brochure hier.


Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

Sinds de start van de energiecentrale is er meer opgewekt dan voor af was geprognosticeerd. Dat is deels te wijten aan de mooie zonnige zomers maar ook aan het feit dat we de opbrengst reëel hebben ingeschat. Voor het eerste volle productie jaar (2021-2022) hebben we 9% meer geproduceerd dan we als prognose hebben afgegeven. Goed voor het milieu en goed voor de leden! In 2022 is de geprognosticeerde jaarproductie (32.000kWh) al in augustus bereikt. Goed voor de productie en het rendement maar de reden geeft ook te denken omdat er ook een schaduw van de klimaatverandering over hangt. De installatie heeft sinds de start > 65,2 mWh opgeleverd en een besparing van 42 ton CO2 gerealiseerd, wat gelijk staat aan de jaarlijkse CO2-opname van 1942 bomen.

Informatie over de prestaties van de zonnecentrale Geulle


Interesse of lid worden?

De zonnecentrale Geulle is gerealiseerd en daarmee is de inschrijving gesloten. 
Wilt u ook mee doen aan een zonnecentrale, meldt u dan aan als lid (€ 10,- per jaar) en als geïnteresseerde voor een nieuw project.