Zonnecentrale Duijkersstraat


Over het project

EMEC heeft met de eigenaar Gadea BV een intentieverklaring getekend met de voor het gebruik van het dak van het gebouw aan de Giel Duijkersstraat 5 in Maastricht. Het bedrijf wil graag meewerken aan een maatschappelijk duurzaam project en stelt daarvoor het dak beschikbaar. Gezien de ligging is het verstandig de locatie van de zonnecentrale op papier één postcode naar ‘links’ te verschuiven zodat meer inwoners van Maastricht binnen de postcoderoos vallen en we minder overlap hebben met de postcoderoos van het project Veilingweg.

In de brochure kunt u de benodigde informatie vinden over deze nieuwe centrale. We starten nu ook de inschrijving van deelnemers voor dit project. Het wordt weer een centrale die aangesloten wordt op een kleinverbruik aansluiting omdat dit de enige kans is om een aansluiting van ENEXIS te krijgen. Dat betekent dat we ongeveer 170 panelen (470 Wp) met een jaarproductie van 68.000 kWh zullen blijven en daarmee vergelijkbaar in capaciteit zijn met de centrales in Meerssen en Bunde. We hebben minimaal 16 deelnemers nodig, maar meer kan ook. 

Vanaf binnenkort kunt u zich al als belangstellende melden via onze site. Lukt dat deze dagen nog niet, meldt u zich dan voorlopig met een mail aan info@emec.nu.


Kerncijfers voor deelnemers

Aantal panelen: 170
Inleggeld per Tegelke: €50,-
Minimum inleg: €250 (5 Tegelkes)
Maximum inleg: €3500 (70 Tegelkes).
Verwacht rendement: 4 – 4,5%.

Download de brochure van deze centrale hier.


Hoe werkt het financieel?

EMEC gaat op 2 april 2024 de SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking) aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Deze is nodig om een vaste basis te hebben voor de business case over 15 jaar.

Als EMEC de subsidie toegezegd krijgt, gaat het project officieel van start. Voor die tijd gaan we echter al leden zoeken omdat we ervan uitgaan dat de subsidie toegezegd wordt. De volgende postcodebewoners kunnen deelnemen: 6225, 6325, 6267, 6268, 6227, 6224 (zie figuur postcodes).

Er zijn minimaal 16 deelnemers binnen de genoemde postcodes nodig om te voldoen aan de SCE-regeling. Elke deelnemer kan zelf bepalen met hoeveel Tegelkes van € 50 deelgenomen wordt, maar er is een minimum van €250,- en een maximum van € 3500. Pas als we voldoende deelnemers hebben en zeker weten dat de financiering daarmee rond is, geven we opdracht aan een installateur om de installatie te bouwen. De leden/deelnemers zorgen dus met hun deelname/inleg voor de financiering van de installatie. EMEC is als coöperatie eigenaar van de installatie.

EMEC betaalt elk jaar, uit de verkregen subsidie en de verkoop van de stroom, aan de deelnemers van de zonnecentrale naar rato van de investering een bedrag uit. We kunnen daarmee voor de leden een rendement, over 15 jaar, van minimaal 4 – 4,5% bereiken. Dat is overigens geen garantie maar een redelijke aanname gezien de ervaringen met onze eerdere projecten én de ervaring van andere coöperaties in Nederland met vergelijkbare projecten.


Planning

Zodra de SCE-regeling bij RVO geopend wordt (1-2-2024), zullen we de aanvraag indienen. Daarna duurt het maximaal 13 weken, begin mei, voordat er een antwoord verwacht mag worden. In tussentijd wordt er een tender uitgeschreven waarop installateurs kunnen inschrijven. ENEXIS wordt pas ingeschakeld als definitief de SCE is toegezegd. Dat geldt voor alle acties die geld kosten. Als de processen normaal verlopen dan kan er na de zomer een installatie worden gerealiseerd. Moment van betalen door de deelnemers is als alle seinen op groen staan en de installatie daadwerkelijk in aanbouw is.


Meedoen zonder eigen geld

In dit project laten we ook mensen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelf te investeren, tóch meedoen aan de zonnecentrale om zodoende de energietransitie iets van ons allemáál te maken en niet alleen van mensen die zelf kunnen investeren. Hierover wordt in de brochure uitleg gegeven.


Inschrijven

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door in te schrijven via de onderstaande link. De inschrijving geeft geen verplichting tot deelname. Dat is pas het geval als er een getekend contract opgemaakt is tussen de deelnemer en EMEC.

info@emec.nu : de voorstroom link zal hier binnenkort toegevoegd worden.