Wie zijn wij?

Maak kennis met EMEC

Lees hier over de missie van de coöperatie en wat ons persoonlijk motiveert.

Missie


Duurzaamheid stimuleren

EMEC stimuleert energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Zuid-Limburg en in het bijzonder de regio Maastricht.


Productie

Lokaal produceren van duurzame energie waarbij de opbrengsten bij de leden terechtkomen. Wij menen dat de vruchten van groene energie niet alleen bij multinationals moeten vallen maar ook bij burgers en kleine bedrijven.

 


Bewustzijn creëren

Wij trachten bij te dragen aan het duurzaamheidsbewustzijn binnen de regio en zo de energietransitie te versnellen.


Voor en door leden

De coöperatieve vereniging wordt door de leden samen bestuurd en het hoogste besluitorgaan van de coöperatie is de Algemene Ledenvergadering.


Onze statuten

U kunt de statuten van onze energiecoöperatie vinden door hier te klikken.

 


Wie zijn wij?

 

Guido Heijnen
Secretaris

Alex Peters
Voorzitter

Theo Braam
Penningmeester

Peter Konings
Algemeen bestuurslid

Michiel Copini
Algemeen bestuurslid