Veelgestelde vragen

Vragen over EMEC en zonnecentrales?

Zie hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen.

Uw woning of bedrijfsruimte is niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

  • uw dak niet gunstig ligt of veel schaduw krijgt door bomen of andere obstakels
  • u in een monument of huurwoning woont
  • u zonnepanelen niet mooi vindt op uw eigen dak
  • u in een appartement woont zonder zeggenschap over de dakruimte

De SCE regeling vraagt van de coöperatie om per 5000 kWh opgewekte elektriciteit minimaal één lid in de postcoderoos te hebben. Daarbij is niet aangegeven hoe de verdeling van de kWh over de leden verspreid moet zijn. Dus bij een centrale van 75.000 kWh per jaar moeten we minimaal 75.000/5000 = 15 leden hebben (mag ook meer maar niet minder). Het kan betekenen dat iedere deelnemer precies 5000 kWh voor zijn/haar rekening neemt maar ook dat een lid meedoet voor 1000 kWh en een ander lid voor 9000 kWh.

EMEC streeft naar zoveel mogelijk leden die kunnen deelnemen en hebben een plafond voor deelname ingesteld op € 7500,- of te wel ±150 tegels: 8400 kW.

De zonnecentrale Marnis Bunde ligt in de postcode 6241 en volgens de regeling mogen zowel particulieren als bedrijven en andere organisaties uit de onderstaande postcodegebieden meedoen.

Met bedrijven en andere organisaties wordt o.a. bedoeld:

  • zelfstandigen en zzp’ers
  • ondernemers, bijvoorbeeld winkeliers
  • rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, V.O.F., B.V. ‘s.
  • buurthuizen, jeugd- en sportverenigingen
  • lokale overheden
  • scholen en universiteiten

Deelnemers dienen te beschikken over een eigen kleinverbruikaansluiting (maximaal 3x80A). Voor huishoudens is dit altijd het geval. Ondernemers kunnen meedoen ongeacht uw eigen verbruik. Zelfs als u al eigen panelen op uw dak heeft kunt u lid worden van de zonnecentrale. Per aansluiting kan er maar één keer deelgenomen worden aan een postcoderoos-project.

Ja; u kunt onafhankelijk van uw eigen panelen meedoen aan de centrale tot een maximum van 150 tegels (zie vraag 2).

Ja; u kunt onafhankelijk van uw eigen panelen meedoen aan de centrale tot een maximum (zie vraag 2) van 150 tegels.

Deelname in de zonnecentrale gebeurt door de aanschaf van Tegelkes. Elk Tegelke vertegenwoordigd een waarde van € 50,-. Bij deelname geldt een minimum van 5 Tegelkes oftewel € 250,-. Uiteraard zijn hogere bedragen in veelvouden van € 50,- mogelijk met een maximum bedrag van € 25.000,-. Het maximum aan inleg is bedoeld om zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om deel te kunnen nemen.

Een Tegelke vertegenwoordigd een aandeel in het opwekvermogen van de installatie. Per jaar wordt de opbrengst van de installatie bepaald en wordt er na rato van het aantal Tegelkes een uitbetaling gedaan door EMEC aan de deelnemers. De opbrengst van de zonnecentrale is het resultaat van de opbrengsten (subsidie + verkoop stroom) minus de kosten (alle operationele kosten + reserveringen).

Nee dat hoeft niet maar als u Greenchoice kiest als energieleverancier en u kenbaar maakt dat u lid bent van EMEC, dan betaalt Greenchoice uw lidmaatschapskosten (€ 24,-) per jaar.

U mag het restant van uw inleg overdragen, bijvoorbeeld als u buiten de gemeente verhuist. U bent echter wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. De leden hebben vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand van de leden uw zonnedelen wil overnemen staat het u vrij om ze aan een ieder binnen het postcoderoosgebied aan te bieden, bijvoorbeeld aan uw buren of de nieuwe bewoner van uw huis. Deze persoon wordt automatisch lid bij EMEC.

Jaarlijks wordt uw inleggeld bij EMEC met 1/15 deel verminderd. Na 15 jaar is uw inleggeld zodoende geheel afgewaardeerd. U heeft naar verwachting in die 15 jaar een vermindering op uw energierekening ontvangen groter dan de oorspronkelijke inleg: de opbrengst.

Omdat een zonnepaneel de eerste jaren (iets) meer opbrengt dan in de latere jaren stelt EMEC per centrale een schema op van de verwachte overdrachtswaarde van de inleg door de jaren heen. Dit is slechts een richtlijn en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

EMEC zal een wachtlijst samenstellen van mensen uit het postcoderoosgebied die geïnteresseerd zijn om alsnog deel te nemen in de zonnecentrale en daartoe uw restant inleg willen overnemen.

De postcoderegeling is een subsidieregeling (sinds 1-4-2021) en heet officieel Subsidie Coöperatieve Energie opwekking (SCE). De overheid wil de mogelijkheid geven aan coöperaties om met leden zonendaken te realiseren. Per opgewekte kW wordt gedurende 15 jaar een subsidiebedrag aan de coöperatie uitgekeerd. De coöperatie keert aan de leden naar rato een bedrag uit. Zie ook de brochure Zonnecentrale Marnis Bunde. Leden moeten wonen in het postcodegebied waar de centrale ligt en alle postcodes die grenzen aan de postcode van de centrale. Voor de zonnecentrale Marnis Bunde betekent dit

Postcode Regio
6231 Meerssen
6235 Ulestraten
6237 Moorveld
6241 Bunde
6243 Geulle

en ook:
6199 Maastricht Aachen Airport
6223 Borgharen, Itteren
6222 Meerssenhoven, Beatrixhaven, Limmel Nazareth