Informatie voor dakeigenaren

EMEC zoekt daken in Maastricht en Meerssen!

Algemene motivatie om mee te doen:

 • Ondernemer/dakeigenaar zou in het kader van MVO moeten nadenken om een onbenut dak te gebruiken voor energieopwekking.
 • RES 1.0 richt zich op het benutten van daken met zonnepanelen. Dit als eerste stap om de energietransitie in gang te zetten van fossiel naar duurzaam.
 • Hoe meer daken vol komen hoe minder panelen op de grond noodzakelijk zijn en daarmee ons Limburgs heuvelland beschermd wordt tegen onnodige zonneweides.
 • Lokaal energie opwekken door lokale investeerders (omwonenden) in plaats van zonneweides gefinancierd door buitenlandse investeerders die de subsidie opstrijken.
 • Het is twaalf uur op gebied van klimaatverandering, we moeten allemaal wat doen. Wat is makkelijker dan een leeg dak aanbieden?


De energiecoöperatie kan alleen maar nieuwe zonnedaken realiseren als we een geschikt dak hebben. Maar wat is een geschikt dak?

 • Groot genoeg > 300 m2, we kunnen een zonnedak aanleggen tot max 450 m2 (ongeveer 200 panelen. Als er meerdere objecten op het dak staan (airco’s bijv) dan is er natuurlijk meer ruimte nodig.
 • Groter kan op dit moment niet vanwege congestie op het net. We blijven daarmee binnen het vermogen van een maximale kleinverbruik aansluiting.
 • Dakbedekking moet minimaal 15 meekunnen.
 • Dak moet brandveilig zijn
 • Dak moet sterk genoeg zijn. EMEC laat altijd door een erkende constructeur de dak sterkte controleren. Als het dak niet sterk genoeg is wordt er gekeken of mogelijke aanpassingen aan het dak of andere lichtere panelen alsnog een optie zijn.


Welke stappen ondernemen we samen – dakeigenaar en EMEC.

 • Intentieverklaring om het dak voor minimaal 15 jaar- liefst 25 jaar beschikbaar te stellen. Dit eenvoudige, op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) format, document is nodig om de noodzakelijke subsidie aan te vragen.
 • Overeenstemming over de voorwaarde (huur kosten, overname na 15 jaar) waaronder EMEC het dak kan gebruiken voor minimaal 15 liefst 25 jaar.
 • Opstellen van een Recht van Opstal (RvO). EMEC bereidt dit proces helemaal voor met de notaris en legt een concept voor aan de dak eigenaar. Na akkoord wordt het RvO ondertekend bij de notaris. De kosten komen op rekening van EMEC.


Wat doet EMEC nog meer?

 • Aanvragen van de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze subsidie is speciaal bedoeld voor alleen energiecoöperaties en VvE’s om subsidie aan te vragen en daarmee een betrouwbare business case te kunnen maken. De subsidie is een uitkering per geproduceerde kWh. Voor precies berekening van de subsidie zie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
 • Aanvragen en begeleiden van de noodzakelijke terugleveraansluiting (3x80Amp) bij ENEXIS.
 • Zoeken naar deelnemers voor de zonnecentrale. De subsidieregeling geldt alleen als de deelnemers van de zonnecentrale (deelnemers zijn financiële inleggers) wonen binnen postcodegebieden direct om de centrale. Daarmee wordt gewaarborgd dat lokale stroom gefinancierd wordt door lokale financiers en dus ook de revenuen lokaal blijven.
 • Offertes aanvragen bij installateurs en na beoordeling wordt de opdracht verstrekt. EMEC begeleid daarna ook alles m.b.t. de werkelijke aanleg van de installatie.
 • Er wordt een verzekering afgesloten voor de schade die aan het dak wordt veroorzaakt door de installatie en voor de installatie zelf.
 • In samenspraak met de dak eigenaar wordt bepaald waar de omvormers en de terugleveraansluiting wordt geplaatst. Indien noodzakelijk kan dit ook buiten het gebouw.


Wat zijn de voordelen voor de dakeigenaar?

 • Als het dak groot genoeg is en de eigenaar wil zelf ook panelen, dan zijn de volgende voordelen te halen:
  • de inkoopprijs is lager bij een grotere installatie.
  • Geen tijd kwijt aan het regelen van alle zaken omtrent de aanleg.
  • een geringe vergoeding per jaar voor “huur” dak,400-500 €/j, afhankelijk van het aantal panelen.
  • Medewerkers van de onderneming, mits wonend in (groot) Meerssen kunnen deelnemen aan zonnecentrale.
  • Pand stijgt in energielabel
  • de naam van het bedrijf verbinden aan de installatie: gratis reclame!
 • Natuurlijk moet de ondernemer wel zelf in zijn installatie investeren.