Zonnecentrale Marnis Bunde II

Over het project

EMEC gaat op het dak van plantenkweker Pascal Jongen, eigenaar van het bedrijf Marnis in Bunde haar tweede zonnecentrale in 2022 aanleggen. Dat wordt de vierde zonnecentrale van EMEC binnen 3 jaar. In 2021 hebben we het eerste gedeelte van het dak vol gelegd met 200 panelen en nu is het tweede gedeelte aan de beurt. Het project gaat draaien onder de naam Marnis Bunde II.

In maart gaan we de benodigde SCE subsidie aanvragen en beginnen met het werven van leden. Een aantal voorbereidende zaken zijn al uitgevoerd tijdens de aanleg van de eerste centrale op dit dak, dus dat bespaart tijd. Een belangrijk punt is dat het dakgedeelte waarop de nieuwe zonnecentrale komt liggen nog vernieuwd moet worden. Om kosten te besparen gaan we EMEC leden vragen om mee te helpen het dak te ontdoen van de bitumen laag (sloopwerk). Natuurlijk zal een professional het dak verder voorzien van een nieuwe laag waardoor het weer decennia mee kan.

De planning is, als alles mee zit en we voldoende deelnemers vinden, dat de centrale eind september operationeel zal zijn. Daarmee hebben we dan de 4e zonnecentrale binnen EMEC in Meerssen gerealiseerd.

Hoe werkt het financieel?

EMEC vraagt per 1 maart de noodzakelijke SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking) aan bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Als EMEC de subsidie toegezegd krijgt, gaat het project officieel van start. Voor die tijd gaan we echter al leden zoeken omdat we ervan uit gaan dat de subsidie toegezegd wordt. We hebben minimaal 15 leden binnen Groot Meerssen (zie postcodes in de flyer) nodig om te voldoen aan de SCE regeling. Elke deelnemer kan zelf bepalen met hoeveel “tegelkes”/euro’s deelgenomen wordt, maar er is een minimum van €250,- en een maximum van €7500,- . Pas als we voldoende deelnemers hebben en zeker weten dat de financiering daarmee rond is, geven we opdracht aan een installateur om de installatie te bouwen. De leden/deelnemers zorgen dus met hun deelname/inleg voor de financiering van de installatie. EMEC, de coöperatie, is eigenaar van de installatie.

EMEC betaalt elk jaar, uit de verkregen subsidie en de verkoop van de stroom, aan de deelnemers van de zonnecentrale naar rato van de investering een bedrag uit. We kunnen daarmee voor de leden een rendement, over 15 jaar, van 4 - 4,5% bereiken. Dat is overigens geen garantie maar een redelijke aanname gezien de ervaringen met onze eerdere projecten én de ervaring van andere coöperaties in Nederland met vergelijkbare projecten.

Meedoen zonder eigen geld

In dit project laten we ook mensen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelf te investeren, tóch meedoen aan de zonnecentrale om zodoende de energietransitie iets van ons allemáál te maken en niet alleen van mensen die zelf kunnen investeren. Hierover wordt in de brochure uitleg gegeven.

Kerncijfers voor deelnemers

Aantal panelen: 200
Inleggeld per tegel: €50,-
Minimum inleg: €250,- (5 tegels)
Verwacht rendement: 4 - 4,5%

Inschrijven

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door in te schrijven via de onderstaande link. De inschrijving geeft geen verplichting tot deelname. Dat is pas het geval als er een getekend contract opgemaakt is tussen de deelnemer en EMEC.

https://portaal.voorstroom.nl/preregistration/90b05bd0-959a-4c72-847c-36e92a2aa72f

Flyer

download flyer

Brochure

download brochure

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide