Zonnecentrale Ulestraten

Over het project

EMEC gaat op het dak van de gymzaal in Ulestraten haar tweede zonnecentrale in 2022 aanleggen. Dat wordt de vijfde zonnecentrale van EMEC binnen 3 jaar. De gemeente Meerssen heeft het dak beschikbaar gesteld en werkt zo mee aan de energietransitie en aan de noodzakelijke burgerparticipatie. De planning is dat er 104 panelen geplaatst worden met een vermogen van 41.000kWp.

Op 1 maart hebben we de benodigde SCE subsidie aangevraagd en gaan we nu beginnen met het werven van leden. Het dak is al door een constructeur onderzocht en sterk genoeg bevonden om zonnepanelen op te leggen. Een belangrijk punt is dat het dakgedeelte waarop de nieuwe zonnecentrale komt liggen nieuw is en we dus voor de periode van de energieproductie geen zorgen hebben over de dak kwaliteit.

De planning is, als alles mee zit en we voldoende deelnemers vinden, dat de centrale begin oktober operationeel zal zijn. Daarmee hebben we dan de 5e zonnecentrale binnen EMEC in Meerssen gerealiseerd.

Hoe werkt het financieel?

EMEC heeft per 1 maart de noodzakelijke SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking) aangevraagd bij RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Als EMEC de subsidie toegezegd krijgt (eind mei), gaat het project officieel van start. Voor die tijd gaan we echter al leden zoeken omdat we ervan uit gaan dat de subsidie toegezegd wordt. We hebben minimaal 9 leden binnen Groot Meerssen (zie postcodes in de flyer) nodig om te voldoen aan de SCE regeling. Elke deelnemer kan zelf bepalen met hoeveel “tegelkes”/euro’s deelgenomen wordt, maar er is een minimum van €250,- en een maximum van €3500,-. Pas als we voldoende deelnemers hebben en zeker weten dat de financiering daarmee rond is, geven we opdracht aan een installateur om de installatie te bouwen. De leden/deelnemers zorgen dus met hun deelname/inleg voor de financiering van de installatie. EMEC, de coöperatie, is eigenaar van de installatie.

EMEC betaalt elk jaar, uit de verkregen subsidie en de verkoop van de stroom, aan de deelnemers van de zonnecentrale naar rato van de investering een bedrag uit. We kunnen daarmee voor de leden een rendement, over 15 jaar, van 4 - 4,5% bereiken. Dat is overigens geen garantie maar een redelijke aanname gezien de ervaringen met onze eerdere projecten én de ervaring van andere coöperaties in Nederland met vergelijkbare projecten.

Meedoen zonder eigen geld

In dit project laten we ook mensen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelf te investeren, tóch meedoen aan de zonnecentrale om zodoende de energietransitie iets van ons allemáál te maken en niet alleen van mensen die zelf kunnen investeren. Hierover wordt in de brochure uitleg gegeven.

Kerncijfers voor deelnemers

Aantal Tegelkes: 735
Inleggeld per tegel: €50,-
Minimum inleg: €250,- (5 tegelkes)
Maximum 3500,- (70 tegelkes).
Verwacht rendement: 4 - 4,5%.

Inschrijven

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door in te schrijven via de onderstaande link. De inschrijving geeft geen verplichting tot deelname. Dat is pas het geval als er een getekend contract opgemaakt is tussen de deelnemer en EMEC.

https://portaal.voorstroom.nl/preregistration/21cd1744-6725-4289-9d7e-a7e898eb73eb

Brochure

download brochure

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide