Zonnecentrales

Zonne-energie heeft de toekomst

Coöperatieve zonnecentrales maken deze nieuwe energiebron voor iedereen bereikbaar

Lokaal en duurzaam

Door deel te nemen in een coöperatieve zonnecentrale steunt u de productie van hernieuwbare energie. Geen groene stroom uit Noorwegen, maar uit eigen stad of dorp!

Voor en door bewoners

Alleen bewoners uit de direct omgeving van de centrale kunnen meedoen. Is er momenteel geen zonnecentrale voor u beschikbaar? Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte.

Geen eisen eigen woning

De zonnecentrale komt altijd op een centrale locatie. Voor deelname zijn er dus geen eisen aan de eigen woning: ook mensen in een appartement, huurwoning of monument kunnen meedoen.

Goed rendement

De coöperatie streeft naar een zo gunstig mogelijk rendement voor alle deelnemers. Eventuele exploitatieoverschotten worden gestoken in nieuwe duurzame projecten.

Lopende projecten

Naast bovenstaande zonnecentrales zijn er verschillende projecten in ontwikkeling maar nog niet open tot inschrijving.

Veelgestelde vragen

Uw woning of bedrijfsruimte is niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

  • uw dak niet gunstig ligt of veel schaduw krijgt door bomen of andere obstakels
  • u in een monument of huurwoning woont
  • u zonnepanelen niet mooi vindt op uw eigen dak
  • u in een appartement woont zonder zeggenschap over de dakruimte

U kunt deelnemen met één inlegdeel of met meerdere inlegdelen. Echter, u krijgt maximaal de korting energiebelasting over het aantal kWh dat u zelf verbruikt. Verbruikt u bijvoorbeeld 3.000 kWh per jaar dan krijgt u de korting energiebelasting over maximaal 3.000 kWh. Wij adviseren u daarom om voor maximaal 85% van uw elektriciteitsverbruik deel te nemen in een zonnecentrale. Voor bedrijven gelden er nog twee limieten: zij mogen maximaal tot 10.000 kWh en maximaal voor 20% van de totale inleg deelnemen.

Ja, u kunt nog steeds deelnemen in een zonnecentrale tot uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik bereikt is. Het totaal van de opwekking van de panelen op uw eigen dak en de opwekking met de zonnedelen in dit project moet beneden uw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profteren. Heeft u zonnepanelen op uw eigen dak waarmee u 1.200 kWh opwekt (en u verbruikt ook 3.000 kWh) dan krijgt u maximaal de korting energiebelasting over 1.800 kWh (het verbruik minus de thuis opgewekte energie).

Ja, ook als u al winddelen heeft kunt u meedoen. Dit werkt anders dan wanneer u eigen panelen heeft. U kunt namelijk gewoon voor maximaal uw eigen verbruik deelnemen en hoeft geen rekening te houden met de winddelen. De winddelen geven namelijk alleen een vergoeding per opgewekte kWh maar u betaalt wel steeds de energiebelasting over die kWh. Mocht u deelnemen in de zonnecentrale dan betaalt u ook deze energiebelasting niet meer.

U legt een bedrag in waarmee de coo╠łperatie de installatie kan aanschaffen. In ruil hiervoor ontvangt u een Bewijs van Deelname. De looptijd van deelname in de zonnecentrale is in principe 15 jaar.

Ieder jaar dat u deelneemt een korting op uw energiebelasting evenredig met de energie die met uw inleg opgewekt wordt (dit heet de regeling Verlaagd Tarief). Door deze jaarlijkse besparingen heeft u aan het einde van de 15 jaar uw investering terugverdiend en u houdt zelfs over: de winst of het rendement.

EMEC werkt samen met Greenchoice. Als u energie bij Greenchoice betrekt geven wij eenmaal per jaar aan Greenchoice door hoeveel kWh met uw inleg is opgewekt. Over dit aantal kWh krijgt u kwijtschelding van de energiebelasting. Deze kwijtschelding wordt verrekend met uw jaarafrekening.

Indien u geen klant bent of wilt worden bij Greenchoice ontvangt u jaarlijks van de coöperatie een overzicht met de opbrengst van uw inleg. Met dit overzicht vraagt u zelf de korting op uw energiebelasting aan bij uw energiemaatschappij. Dit kan vaak gewoon per e-mail. Er zijn ook enkele energieleveranciers die niet meewerken aan de uitbetaling van de korting op de energiebelasting. U kunt op deze pagina nagaan of uw energieleverancier dit faciliteert of neem zelf contact op met uw leverancier.

Deelname aan een zonnecentrale is alleen financieel interessant als uw energieleverancier bereid is de juiste administratieve handelingen te verrichten. Helaas zijn er nog een aantal maatschappijen die de regeling Verlaagd Tarief niet ondersteunen: bent u klant bij zo'n bedrijf dan zult u moeten overstappen. Wanneer uw huidige leverancier de regeling ondersteunt dan hoeft u niet over te stappen.

Wilt u weten of uw energieleverancier de regeling uitvoert, kijk dan op: https://www.emec.nu/energieleveranciers

U mag het restant van uw inleg overdragen, bijvoorbeeld als u buiten de gemeente verhuist. U bent echter wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. De leden hebben vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand van de leden uw zonnedelen wil overnemen staat het u vrij om ze aan een ieder binnen het postcoderoosgebied aan te bieden, bijvoorbeeld aan uw buren of de nieuwe bewoner van uw huis. Deze persoon wordt automatisch lid bij EMEC.

Jaarlijks wordt uw inleggeld bij EMEC met 1/15 deel verminderd. Na 15 jaar is uw inleggeld zodoende geheel afgewaardeerd. U heeft naar verwachting in die 15 jaar een vermindering op uw energierekening ontvangen groter dan de oorspronkelijke inleg: de opbrengst.

Omdat een zonnepaneel de eerste jaren (iets) meer opbrengt dan in de latere jaren stelt EMEC per centrale een schema op van de verwachte overdrachtswaarde van de inleg door de jaren heen. Dit is slechts een richtlijn en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

EMEC zal een wachtlijst samenstellen van mensen uit het postcoderoosgebied die gei╠łnteresseerd zijn om alsnog deel te nemen in de zonnecentrale en daartoe uw restant inleg willen overnemen.

EMEC realiseert de zonnecentrales middels de regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Landelijk zijn er al meer dan 200 zonneprojecten tot stand gekomen door gebruik te maken van deze regeling.

De regeling kent helaas specifieke regels over wie er deel mogen nemen. Als voorbeeld hebben we een zonnecentrale op Station Maastricht geplaatst welke gelegen is in postcodegebied 6221, hieronder aangegeven in de kleur geel. Volgens de regeling mogen nu alle inwoners in 6221 deelnemen en inwoners van omringende postcodegebieden, aangegeven in groen.

postcoderoos_6221.png

De looptijd van de meeste zonnecentrales is 15 jaar. U betaalt bij aanvang een inleggeld en vervolgens krijgt u ieder jaar een korting op uw energiebelasting evenredig met de energie die met het via uw inleg aangeschafte zonnepaneel opgewekt wordt (regeling Verlaagd Tarief). Door deze jaarlijkse besparingen heeft u aan het einde van de 15 jaar uw investering terugverdiend en naar verwachting houdt u zelfs over: de winst of het rendement.

De energie die de centrale opwekt wordt door de cöoperatie verkocht. Met de jaarlijkse opbrengsten hiervan worden de lopende kosten in het project gedekt, zoals dakhuur, onderhoud, verzekeringen en administratie.

Meer informatie over de technische details van postcoderoosregeling vindt u op de website van Hier Opgewekt.

Contact

Heeft u aanvullende vragen?
Of heeft u een tip over dakruimte waar een zonnecentrale gerealiseerd zou kunnen worden?
Wij komen graag in contact met u.

Neem contact op

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide