Stadsronde Lanakerveld

Stadsronde Lanakerveld van 6 november 2018. Toelichting aan de raad.

Onderstaande tekst is in een presentatie aan de raad gegeven als informatie met als doel om voor de komende besluitvorming de visie van EMEC mee te nemen. De gemeente heeft het plan opgevat om een groot deel van het eeuwenoude landbouwgebied te veranderen in een 32 hectare groot zonnepanelengebied. Het was jammer dat de voorzitter geen vragen toestond van raadsleden over het visiedocument van EMEC. De laatste spreker, Jan Joost Schols, hield het gehoor voor dat de meeste sprekers een uiterst negatieve opstelling hadden. Er waren misschien enkele teleurgestelde bewoners. Het leeuwendeel van de sprekers was voor zonne-energie op daken en er zijn eigenlijk uitsluitend constructieve oplossingen aangeboden. Het was immers een dialoog. EMEC heeft een uiterst afgewogen betoog gehouden op basis van de Trias Energetica. Hier past in dat stappen in verduurzaming in de juiste en dus logische volgorde genomen dienen te worden. Eerst energiebehoefte verminderen en dan opwekken op voor de hand liggende daken, kort bij de afnemer. Als niets ander meer mogelijk is komen andere oplossingen in beeld.

De tekst:

Dank aan de raad en zeker die raadsleden die ons visiedocument nu al onderschrijven!

EMEC staat voor duurzame opwekking. En zeker voor zonne-energie!

Maar de eerste en dus belangrijkste stap vinden wij het verminderen van de energiebehoefte.

Het gaat vanmiddag over Lanakerveld.  Over wel of geen grote zonneweide in Maastricht.

Lanakerveld wekt minder op dan 2% van de huidige energiebehoefte van deze stad. Moeten wij ons niet afvragen of we méér kunnen besparen op energie, zonder overigens in te leveren op comfort.

Van de gemeente begrijp ik wel dat een zonneweide een optie is om duurzame energie op te wekken. Zij hebben naast hun gebouwen, wagenpark, grond en infra nauwelijks serieuze mogelijkheden.

Opwekken van energie doet niets aan verbeteren van woningen en de energieafname van de stad!

Ook Burger en het MKB in de stad kunnen beter. De Maastrichtenaren wekken minder dan 0,5% van hun verbruik op. Verwaarloosbaar!   Het kan beter en moet beter. Opwekken verdient zichzelf terug!

EMEC enthousiasmeert leden en burgers om energiegebruik te verminderen en zelf energie op te wekken. Samen bedenken en realiseren we collectieve zonnedaken. Ons doel is eerlijke verdeling van opbrengsten. Wat we doen is voor of namens onze leden. De leden bepalen, niet het bestuur!

Bij de laatste algemene ledenvergadering hebben onze leden unaniem gekozen voor de ontwikkeling van algemene daken, onder andere buurthuizen, maar ook voor visieontwikkeling en energieadvies.

Momenteel werken we een plan uit om alle buurthuizen van zonnepanelen te voorzien. Dat doen we voor omwonenden die geen zonnedak kunnen realiseren en de verenigingen. De opbrengst blijft bij de burgers. De gemeente is partner in dit traject dat geheel Maastricht bestrijkt. Gezinnen in flats of monumenten kunnen meedoen aan deze projecten en dus meeliften in het gunstige rendement.

Wij maken burgerparticipatie waar en werven alle deelnemers in de buurten en geven toelichting.

Maastricht heeft 45.000 woningen die geschikt zijn voor zonne-energie. Het beschermd stadsgezicht bemoeilijkt eigen opwekking. Met geringe aanpassing  van regels worden dit ruim 60.000 woningen.

Zakelijke panden hebben een enorm dakoppervlak. Boscherveld 10 Ha Molensingel 15 Ha, Randwijck 20 Ha, Beatrixhaven 25 Ha. Graag zouden wij iedereen mee laten doen aan opwekking zonne-energie op dit enorme oppervlak, liefst met hulp van de gemeente en de politieke partijen. De gemeente zou ondernemers actief kunnen benaderen en motiveren om mee te doen.

De beschikbare daken van Maastricht kunnen deze stad energieneutraal maken. Met gezond verstand het hoge energieverbruik minimaliseren, buurten mobiliseren en daken benutten. Het is haalbaar! Zonnepanelen verdien je in 7 jaar terug. Noem me een reden om niet mee te doen?

Ieder, woningeigenaar en woninghuurder heeft hier voordeel aan! De gemeenteraad is nu aan zet.

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide