Over EMEC

Wie is EMEC?

Lees hier over de missie van de coöperatie en wat ons persoonlijk motiveert

Missie

Duurzaamheid stimuleren

EMEC stimuleert energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Zuid-Limburg en in het bijzonder de regio Maastricht.

Productie

Lokaal produceren van duurzame energie waarbij de opbrengsten bij de leden terechtkomen. Wij menen dat de vruchten van groene energie niet alleen bij multinationals moeten vallen maar ook bij burgers en kleine bedrijven.

Bewustzijn creëren

Wij trachten bij te dragen aan het duurzaamheidsbewustzijn binnen de regio en zo de energietransitie te versnellen.

Voor en door leden

De coöperatieve vereniging wordt door de leden samen bestuurd en het hoogste besluitorgaan van de coöperatie is de Algemene Ledenvergadering.

Wie zijn wij

Alex Peters
voorzitter / penningmeester

Guido Heijnen
Algemeen bestuurslid

Theo Braam
Algemeen bestuurslid

Statuten

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd in september 2018.
Download de statuten (PDF)

Lidmaatschap

Details over het lidmaatschap vind u op de volgende pagina:

lidmaatschap

Achtergrond: waarom een lokale energievoorziening?

Klimaatverandering als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen (gas, olie, kolen) is wereldwijd merkbaar en wordt nog door weinigen ontkend. De strijd ertegen is ingezet. Nederland loopt hierbij helaas nog achterop. Maar als de regering steken laat vallen komen burgers en bedrijven steeds vaker zélf in actie.  Het bouwen aan een lokale duurzame energievoorziening is één van de beste manieren waarop dit kan.  Met ‘lokaal’ bedoelen we in dit geval binnen de gemeentegrenzen, en het liefst op wijkniveau.

De voordelen van een eigen lokale energievoorziening zijn talrijk:
  ● onafhankelijkheid van het buitenland, specifiek het Midden-Oosten
  ● onafhankelijkheid van grote bedrijven
  ● écht groene stroom (dus géén groencertificaten uit Noorwegen)
  ● de baten komen terecht bij burgers, niet bij multinationals
  ● stimuleert werkgelegenheid in de regio
  ● schonere lucht
  ● creëert bewustwording rondom energie
  ● vliegwieleffect: goed voorbeeld doet volgen.

Wettelijk bestaan er verschillende mogelijkheden voor burgers en bedrijven om samen te werken. In het Energieakkoord uit 2013 wordt ruimte geboden voor decentrale opwekking van hernieuwbare energie in de vorm van coöperaties. Dit is het begin van de regeling “Verlaagd Tarief”, ook wel de Postcoderoos-regeling genoemd. Onze coöperatieve zonnecentrales maken ook gebruik van deze regeling.

Keer op keer blijkt dat overheden en bedrijven een moeizame omgang hebben met duurzame energie. Ze willen het wel, maar er zijn altijd andere (gevestigde) belangen in het spel. Wij van EMEC menen dat we geen tijd te verliezen hebben en nemen zelf het heft in handen. Doet u ook mee?

Een coöperatieve energievoorziening is lokaal, duurzaam en toekomstgericht.

Bekijk ook onderstaande video 'wat is een energiecoöperatie':

Met dank aan het voormalige VEC (Verenigde Energiecooperaties Noord-Brabant B.V.) thans vertegenwoordigd door de coöperatie EnergiekMoerdijk.

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide