De Omgevingswet

De Omgevingswet

gepubliceerd op: 09/28/18 09:58:a.m.

Door Jos Leenders

Naar verwachting zal in 2021 de nieuwe omgevingswet [1] in werking treden, één van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. De wet wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2018.

(de tekst loopt verder onder de afbeelding)

Participatie
Naast dat de huidige wet Ruimtelijke Ordening eenvoudiger wordt en aanvragen sneller beoordeeld gaan worden, wordt er bewust ruimte gemaakt voor burgers om in een vroeg stadium mee te kunnen praten. Voor projectbesluiten en omgevingsplannen is bepaald dat de overheid bij de kennisgeving van het voornemen aangeeft hoe het participatietraject eruit moet komen te zien. De overheid moet bij het besluit motiveren hoe participatie is ingezet en er verslag van doen.

In de Omgevingswet is ook opgenomen dat gemeenten omgevingsvisies moeten maken. De nationale en lokale energietransitie-opgave zal daarin zeker een rol krijgen. Dit biedt kansen voor anticiperende en goed samenwerkende burgers die hier invloed op willen hebben. Anders dan voorheen kan dit al op een vroeg moment: tijdens het ambtelijke voorwerk.
 
Ideeën poneren, anticiperen op plannen, meedenken in processen en overheden aansturen (zonder drempels) maar meer vanuit mogelijkheden, samen met andere burgers, hun directe leefomgeving vorm en inhoud willen geven.
 
Creatief ondernemerschap
De missie lijkt een nieuw vorm van creatief ondernemerschap, waarbij activerend burgerschap (grip op de directe leefomgeving en kosten/baten balans) en zakelijkheid (continuïteit en verdienmodel) hand in hand dienen te gaan. De Omgevingswet geeft ‘inwoners’ (burgers, maatschappelijk initiatief) net zoveel invloed, als
overheid en bedrijfsleven. Maar in de praktijk zal de burger die plek niet vanzelf nemen en zéker ook niet krijgen. Er is dus veel meer nodig!

EMEC wil graag een rol blijven vervullen vanuit haar statutaire doelstelling om de lokale energietransitie te versnellen en duurzame energie te produceren.
De balans tussen beschikbare en niet beschikbare zonnedaken is te repareren binnen de nieuwe wet. Ieder met een drive tot verduurzamen kan anticiperen in gezamenlijk te stellen doelen. Straten, buurten en wijken zullen samen moeten optrekken om belangen te definiëren en resultaat te krijgen.

Maastricht en Meerssen
De gemeentelijke overheden in Maastricht en Meerssen zijn ogenschijnlijk niet klaar voor de nieuwe Omgevingswet. De cultuur is immers om plannen volledig voor te bereiden, de zakelijke markt te peilen en vervolgens inspraakprocedures afwikkelen. Maar wij kunnen ons alvast beraden: wat is nu de rol en mogelijke invulling van EMEC en haar leden? Waar liggen kansen? Wat willen de leden?

Energiedistributie op buurt en wijkniveau is geen utopie maar wordt haalbaar, mits we samen willen.
Verdienmodellen verschuiven voor een deel naar de opwekkende afnemer, mits goed georganiseerd.
 
Kortom uitdagingen maar zeker ook kansen. Burgerparticipatie, van idee naar werkelijkheid, EMEC nu!

Links
[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Nieuwsbrief januari 2022

In deze nieuwsbrief: professionalisering Limburgse Energiecoöperaties, zonnecentrale Marnis Bunde II, boeken Jan Rotmans en Earthshot, Guido's daken zoektocht en Maastricht Aachen Airport.

Nieuwsbrief december 2021

In deze nieuwsbrief: versterking bestuur, zonnecentrale Marnis Bunde, Pieterbuurt verduurzaamt, deelnemers gezocht in project hybride warmtepomp, Microsoft en duurzaamheid.

Nieuwsbrief oktober 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: lichtpuntjes tegen klimaatstress, de RES krant, actualiteit provinciehuis, prestaties zonnecentrales, zonnecentrale Marnis Bunde, vliegveld MAA.

Nieuwsbrief augustus 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: daken gezocht, Lanakerveld, zonnecentrale Marnis, verduurzamen monumentaal pand.

Magazine Regionale Energie Strategie

Stichting Duurzaam Meerssen heeft een magazine uitgebracht over de Regionale Energie Strategie. In het blad leest u allerlei interessante artikelen over hoe de gemeente, Stichting Duurzaam Meerssen, onderwijs, woningstichting, ondernemers en inwoners hun steentje bijdragen aan de energietransitie. Jong en oud zorgen voor een duurzame toekomst van de mooie gemeente Meerssen.

Nieuwsbrief april 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: zonnecentrale Geulle, zonnecentrale Bunde, ALV.

Contact

telefoon 06-3761 0601
e-mail info@emec.nu
adres Voedingskanaalweg 20
6219 AR Maastricht
KvK 59812052
IBAN NL11TRIO 0197 8647 08

 

Partners

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide