EMEC

EMEC en Achtergrond

 

Samen zijn we EMEC

EMEC is een onafhankelijke energiecoöperatie. Als lid van de coöperatie kunt u meepraten en meebeslissen over het beleid door middel van stemrecht. Jong en oud zijn welkom binnen de coöperatie, zolang zij duurzame energie een warm hart toedragen. Als deelnemer in de zonnecentrale wordt u automatisch lid van de coöperatie.

EMEC is een lokaal initiatief, vóór en dóór inwoners uit de regio Maastricht en Meerssen. We werken zoveel mogelijk samen met lokale bedrijven en organisaties en steunen zo de lokale economie.

 

 

 

 

Achtergrond: waarom een lokale energievoorziening?

Klimaatverandering als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen (gas, olie, kolen) is wereldwijd merkbaar en wordt nog door weinigen ontkend. De strijd ertegen is ingezet. Nederland loopt hierbij helaas nog achterop. Maar als de regering steken laat vallen komen burgers en bedrijven steeds vaker zélf in actie. Het bouwen aan een lokale duurzame energievoorziening is één van de beste manieren waarop dit kan. Met ‘lokaal’ bedoelen we in dit geval binnen de gemeentegrenzen, en het liefst op wijkniveau.

De voordelen van een eigen lokale energievoorziening zijn talrijk:
● onafhankelijkheid van het buitenland, specifiek het Midden-Oosten
● onafhankelijkheid van grote bedrijven
● écht groene stroom (dus géén groencertificaten uit Noorwegen)
● de baten komen terecht bij burgers, niet bij multinationals
● stimuleert werkgelegenheid in de regio
● schonere lucht
● creëert bewustwording rondom energie
● vliegwieleffect: goed voorbeeld doet volgen.

Wettelijk bestaan er verschillende mogelijkheden voor burgers en bedrijven om samen te werken. In het Energieakkoord uit 2013 wordt ruimte geboden voor decentrale opwekking van hernieuwbare energie in de vorm van coöperaties. Dit is het begin van de regeling “Verlaagd Tarief”, ook wel de Postcoderoos-regeling genoemd. Onze coöperatieve zonnecentrales maken ook gebruik van deze regeling.

Keer op keer blijkt dat overheden en bedrijven een moeizame omgang hebben met duurzame energie. Ze willen het wel, maar er zijn altijd andere (gevestigde) belangen in het spel. Wij van EMEC menen dat we geen tijd te verliezen hebben en nemen zelf het heft in handen. Doet u ook mee?

Een coöperatieve energievoorziening is lokaal, duurzaam en toekomstgericht. Bekijk ook onderstaande video ‘wat is een energiecoöperatie’.

Met dank aan het voormalige VEC (Verenigde Energiecooperaties Noord-Brabant B.V.) thans vertegenwoordigd door de coöperatie EnergiekMoerdijk.